Praca


Asystent Zarządu/Tłumacz 

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

Obecnie poszukujemy:

ASYSTENT ZARZĄDU/TŁUMACZ
(Umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Warszawa
(nr ref. AZ/11/15)NASZE WYMAGANIA:


 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: filologia angielska, lingwistyka
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku Asystenta Zarządu/ Tłumacza
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (warunek konieczny)
 • Biegła znajomość obsługi MS Office
 • Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie
 • Wysoka kultura osobista
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Dyspozycyjność (w tym gotowość do podróży służbowych)
 • Motywacja do pracy w organizacji charytatywnej


DO ZADAŃ OSOBY NA WW. STANOWISKU BĘDĄ NALEŻEĆ:


 • Tłumaczenia pisemne i ustne z/na język angielski
 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych, w tym prezentacji i raportów
 • Przygotowywanie i udział w spotkaniach Zarządu oraz Kadry Managerskiej
 • Przygotowywanie i udział w zebraniu Walnego Zgromadzenia
 • Koordynowanie kalendarza spotkań Prezesa Zarządu
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji, dokumentów
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Prowadzenie biuletynu  wewnętrznego


OFERUJEMY:


 • Umowę o pracę na czas zastępstwa
 • Ciekawą i pracę w międzynarodowej organizacji
 • Przyjazną i motywującą atmosferę pracy


Zainteresowane osoby zapraszamy do nadesłania CV i listu motywacyjnego z zaznaczeniem w tytule maila numeru referencyjnego AZ/11/15 i nazwy stanowiskaASYSTENT ZARZĄDU/TŁUMACZ: na adres: do dnia 30.11.2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883.


Asystent/Asystentka Wychowawcy 


STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

Obecnie poszukujemy:

ASYSTENTA/ASYSTENTKI WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku (woj. lubelskie)
Nr ref.: AK/11/15

GŁÓWNE ZADANIA: 

 • Asyatent wychowawcy zapewnia ogólne wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców - Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności dydaktycznych, zaspokajaniu potrzeb dzieci, organizowaniu dzieciom czasu wolnego. 

 • NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny kierunek, któego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. 
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Dyspozycyjność
 • Niekaralność

 • OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej, międzynarodowej organizacji dobroczynnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia
 • Pracę w doświadczonym zespole profesjonalistów

 • Prosimy o składanie CV i listów motywacyjnych do 30.11.2015 na adres e-mail: 
  (z nazwą stanowiska i numerem referencyjnym w tytule maila) lub na adres pocztowy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku ul. Hermana Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik


  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 309A, 
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy 
  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.


   


  Pracownik Socjalny 

  STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

  Obecnie poszukujemy:

  PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku (woj. lubelskie)
  Wymiar etatu: 1/2 etatu
  Nr ref.: PRS/KR//

  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY NA WW. STANOWISKU BĘDĄ NALEŻEĆ m.in.:

 • Praca z dzieckiem i rodziną biologiczną
 • Współpraca z pracownikami SOS Wioski Dziecięcej i Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków       negatywnych zjawisk społecznych, które dotykają wychowanków i ich rodziny
 • Prowadzenie dokumentacji

 • NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku praca socjalna
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego,ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi i rodzinami

 • OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na pół etatu
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej, międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Pracę w doświadczonym zespole profesjonalistów
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach

 • Prosimy o składanie CV i listów motywacyjnych do 30.11.2015 na adres e-mail:
  (z nazwą stanowiska i numerem referencyjnym w tytule maila) lub na adres pocztowy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku ul. Hermana Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik


  Prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 309A,
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy
  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

   


  Manager Projektu F2F 

  STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

  Obecnie poszukujemy:

  Managera Projektu F2F

  Miejsce pracy: Biuro Krajowe w Warszawie
  Nr ref.: MF/11/15


  WYMAGANIA PODSTAWOWE:

  • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektem F2F jako Manager lub Team leader (mile widziane doświadczenie w pracy jako Fundraiser F2F)
  • Minimum 4-letnie doświadczenie w Fundraisingu
  • Wykształcenie wyższe; preferowane: marketing, zarządzanie, nauki społeczne, ekonomia
  • Praktyczne doświadczenie w tworzeniu planów i strategii pozyskiwania funduszy
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie
  • Wysoki poziom umiejętności analitycznych, negocjacyjnych oraz interpersonalnych
  • Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Samodzielność, nastawienie na działanie i dążenie do rezultatów
  • Wysoka kultura osobista
  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA STANOWISKU  MANAGERA NALEŻEĆ BĘDZIE M.IN.:

  • Opracowywanie strategii dotyczących programów F2F
  • Tworzenie planów i raportów budżetowych
  • Analiza efektywności podejmowania działań
  • Rekrutowanie zespołów fundraiserów
  • Szkolenie i motywowanie fundraiserów
  • Współpraca z partnerami zewnętrznymi
  OFERUJEMY:
  • Umowę o pracę na pełny etat
  • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku w jednej z największych organizacji dobroczynnych na świecie
  • Rozwój zawodowy i szkolenie
  • Współpracę w doświadczonym zespole profesjonalistów


   Zainteresowane osoby zapraszamy do nadesłania CV i listu motywacyjnego z zaznaczeniem w tytule maila numeru referencyjnego MF/11/15 i nazwy stanowiska: Manager Projektu F2F na adres:  do dnia 24.11.2015 r.


   Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883.  Psycholog 

  STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

  Obecnie poszukujemy:

  PSYCHOLOGA

  Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku (woj. lubleskie)
  Wymiar etatu: 1/2 etatu

  nr ref.: PS/KR/11/15

  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY NA WW. STANOWISKU BĘDĄ NALEŻEĆ m.in.:

  • Diagnoza psychologiczna i określanie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży
  • Indywidualna praca z podopiecznymi
  • Prowadzenie warsztatów psychologicznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
  • Współpraca z wychowawcami oraz pracownikami wspierającymi rozwój dziecka (pedagodzy, pracownik socjalny)
  • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej

  NASZE WYMAGANIA:

  • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia
  • Minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i/lub grupowych z dziećmi, młodzieżą i/lub rodzinami
  • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi i rodzinami
  • Mile widziani psychoterapeuci lub osoby w trakcie kursu psychoterapii


  OFERUJEMY:

  • Umowę o pracę na pół etatu
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej, międzynarodowej organizacji pozarządowej
  • Pracę w doświadczonym zespole profesjonalistów
  • Duże możliwości rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach

  • Prosimy o składanie CV i listów motywacyjnych do 30.11.2015 na adres e-mail: (z nazwą stanowiska i numerem referencyjnym w tytule maila) lub na adres pocztowy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku ul. Hermana Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik

   Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 309A, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania".  Rodzic SOS

   

   

  Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie.
  Wyzwaniem jest odbudowa zaufania dzieci do świata dorosłych"
  Jadwiga, mama z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

   

  Głównym zadaniem wychowawcy jest stworzenie prawdziwego domu dla  6-8 osieroconych dzieci. Wychowawca mieszka z dziećmi w jednym z domków jednorodzinnych, należących do osiedla, potocznie nazywanego Wioską Dziecięcą. Szanując przeszłość i korzenie dzieci uczy je samodzielności, dba o ich edukację, zdrowie i rozwój.

  Nasze oczekiwania:

  ·         osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą

  ·         osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci

  ·         osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłogoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)

  ·         kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem nad dziećmi

  Oferujemy:

  ·         Dom na terenie Wioski

  ·         Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego

  ·         Pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi

  ·         Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

  Prosimy o składanie listów motywacyjnych oraz cv wraz ze zdjęciem na adres e-mail: 
   lub pocztowy:

  Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
  al. Wilanowska 309A
  02-665 Warszawa
  tel. (22) 622 16 72

  Więcej informacji o tym, jak wygląda codzienne życie i praca Rodziców SOS znajdziesz na naszym Blogu Być jak Rodzic SOS.

  GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

  -       Diagnoza psychologiczna i określenie możliwości rozwojowych dzieci              

  -       Organizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków
  i ich rodzin

  -       Przeprowadzanie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi, praca z całą rodziną                

  -       Wspieranie rodziców, opiekunów i wychowawców placówki w kontekście zgłaszanych problemów z dziećmi

  -       Prowadzenie dokumentacji psychologicznej                                                                                                                       

   

  NASZE WYMAGANIA:

  -       Ukończone studia wyższe na kierunku: psychologia

  -       Min. 2-letnie doświadczenie na ww. stanowisku

  -       Doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci/ rodziców

  -       Wysokie zdolności komunikacyjne, społeczne i współpracy w zespole

  -       Wysoka motywacja do pracy z dziećmi i rodzicami

  -       Dobra organizacja pracy

  -       Prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu

   

  OFERUJEMY:

  -       Współpracę w oparciu o umowę o pracę

  -       Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej, międzynarodowej organizacji dobroczynnej

  -       Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

  -       Pracę w doświadczonym zespole profesjonalistów.

   

  Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 25.10.2015 r. na adres e-mail: (z nazwą stanowiska i numerem referencyjnym w tytule maila) lub na adres pocztowy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj

   

  Prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 309 A,
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy
  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

   WYCHOWAWCY

  Miejsce pracy: Placówka wsparcia dziennego w Karlinie
  Nr ref.: KR/08/2015

  Umowa o pracę na zastępstwo na okres ok 1,5 roku

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:

  §  Wykształcenie wyższe pedagogiczne

  §  Przynajmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną

  §  Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność

  §  Motywacja do pracy w organizacji charytatywnej

  §  Komunikatywna znajomości języka angielskiego

  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA W/W STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE m.in.:

  §  Wspieranie rozwoju poznawczego wychowanków  (prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zapewnianie pomocy w nauce szkolnej)

  §  Wspieranie rodzin dzieci uczestniczących w projekcie w budowaniu umiejętności opieki nad dziećmi

  §  Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz wychowanków i ich rodzin

  §  Zarządzanie przypadkiem w celu zapewnienia profesjonalnego, wielodyscyplinarnego wsparcia dziecka i rodziny

   

  OFERUJEMY:

  §  Pracę na umowę o pracę na zastępstwo na pełen etat w jednej z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych

  §  Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

  §  Przyjazną atmosferę w młodym i ambitnym zespole

   

  Zainteresowane osoby zapraszamy do nadesłania CV i listu motywacyjnego do dnia 28 września 2015r. zawierającego klauzulę o poufności danych osobowych z zaznaczeniem
  w tytule maila numeru referencyjnego
  na adres: lub  SOS WIOSKA DZIECIĘCA
  W KARLINIE
  ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino

  Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji."

   

  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

  Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, pliki te są wykorzystywane przez programy do analizy odwiedzin oraz kontroli sesji uzytkownika strony.

  Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.